Jak lepit plasty

Jak lepit plasty

24. 2. 2021

Pro správné lepení je důležité vybrat vhodné lepidlo. V článku vám představíme, jak a čím lepit plastové materiály pomocí vteřinových lepidelUV vytvrzujících lepidel či dvousložkových lepidel. 

Lepení plastů 

Potřebujete slepit plastový výrobek? Chcete si vyzkoušet lepení plexiskla? Nevíte, jak používat dvousložková nebo UV lepidla? Jaké lepidlo je vhodné na plasty? Lze slepit plasat s jiným materiálem? V následujícím článku najdete porovnání jednotlivých lepidel a návod k použití. 


Vteřinová lepidla

 Velmi rychle vytvrzují.
 Velmi jednoduchá aplikace.
 Není potřeba příslušenství.

Pro lepení PVC, fenolických pryskyřic, ABS, oceli, hliníku, zinku, neoprenu/NBR, EPDM a gumy.

Jak lepit vteřinovým lepidlem

Dvousložková lepidla

 Vysoká pevnost, odolnost proti odlupování
 Teplotně a chemicky odolné.
 Některé typy lepidel zaručují křišťálově čiré spoje.

Pro lepení kovů, plastů, kompozitů, keramiky, kovů (hliník) a dřeva. Lepení PP, PE, HDPE, LDPE, polyolefinů, kopolymerů, PTFE, EPDM a v kombinaci s ABS či PVC.

Jak lepit dvousložkovým lepidlem

UV lepidla

 Vysoce pevné a křišťálově čiré spoje.
 Nelepí do okamžiku ozáření UV lampou.
 Velmi krátký čas vytvrzování (nutno použít UV lampu).

Pro lepení PMMA, také v kombinaci s několika termoplastickými materiály, sklem a kovy. Lepení termoplastických polymerů – PC, PETG, PVC, ABS.

Jak lepit UV vytvrzovaným lepidlem


Lepidlo LOXEAL IST 32

Vteřinová lepidla

Vteřinová (kyanoakrylátová – IST) lepidla rychle vytvrzující pomocí povrchové vlhkosti dvou materiálů.
Lepidla jsou jednosložková a bez rozpouštědel.


 

Výběr správného lepidla

Pro lepení PVC, fenolických pryskyřic, ABS, oceli, hliníku, zinku a neoprenu/NBR doporučujeme vteřinové lepidlo Loxeal IST 63. Menší rychlost tuhnutí umožňuje lepší manipulaci s lepenými díly.

Skladem
363,00


Pro lepení PVC, fenolických pryskyřic, ABS, oceli, hliníku, zinku, neoprenu/NBR, EPDM a gumy doporučujeme vteřinové lepidlo Loxeal IST 32.

Skladem
290,00

Příprava ploch pro lepení vteřinovými lepidly

Obě lepené plochy musí být odmaštěné.

K čištění doporučujeme použít čistící prostředek na bázi isopropylalkoholu (označován IPA), který je šetrný ke všem plastovým materiálům.


Nanášení vteřinového lepidla

 • Lepidlo nanášejte na jednu stranu lepeného dílu v dostatečném množství. Vyplňte celou plochu, ale snažte se, aby lepidlo nepřeteklo (vznikl by efekt zabělení či znečištění okolních ploch).
 • Dbejte na to, aby se tryska lepidla nedotkla lepené plochy.
 • Přiložte druhý lepený díl a zafixujte na dobu uvedenou u lepidla jako manipulační doba.

K zafixování dílů doporučujeme použít fixační pásku, která po odlepení nezanechává lepidlo na lepených dílech.


Odstranění vteřinového lepidla, rozlepení lepených dílů

Vteřinové lepidlo velmi rychle vytvrzuje. K odstranění vteřinového lepidla z oděvů a povrchů doporučujeme zakoupit Loxeal CA REMOVER. S odstraňovačem lze také rozlepit lepené části.

 

Dvousložková akrylová lepidla

Dvousložková akrylová lepidla

Dvousložková akrylová lepidla rychle vytvrzují při pokojové teplotě. Lepené spoje zaručují vysokou pevnost ve smyku, chemickou odolnost, jsou houževnaté, odolné proti odlupování a rázu. Většina lepidel je odolná vůči teplotám a teplotním šokům.


 

Výběr správného lepidla

Pro lepení kovů, plastů, kompozitů, keramiky. dřeva a dalších materiálů jsou vhodná dvousložková lepidla Loxeal AC5002 a Loxeal AC5004 (zaručuje křišťálově čiré spoje).

Skladem
484,00
Skladem
484,00


Pro lepení materiálů s nízkou povrchovou energií a pro velmi nesnadně lepitelné materiály je vhodné dvousložkové lepidlo Loxeal AC5465, které lepí materiály PP, PE, PTFE v kombinaci s jinými plasty, kovy a sklem.

Skladem
1 694,00


Dvousložkové lepidlo Loxeal AC3460 je navrženo pro lepení PP, PE, HDPE, LDPE, polyolefinů, kopolymerů, PTFE, EPDM v kombinaci s jinými plasty (ABS, PVC) a kovy (hliník).

Skladem
786,50
Pro složitější konstrukce doporučujeme vybrat lepidlo s delší manipulační dobou. Jednotlivé manipulační doby naleznete u konkrétních lepidel nebo ve srovnávací tabulce níže.

Příprava dvousložkového lepidla před aplikací

Lepidlo je dodáváno v dvoukartuši, kterou vložíme do tzv. aplikační vytlačovací pistole. Pootočením a tahem sejměte uzávěr a vytlačte cca 1 cm obou složek lepidla. Poté nasaďte statickou mixovací špičku. Tato špička zaručí správné promíchání obou složek lepidla. Vytlačte cca 2–3 cm lepidla ze statické mixovací špičky. Tím je lepidlo připraveno k aplikaci.

Doporučujeme mít dostatečný počet mixovacích špiček, protože je nelze použít opakovaně.


Nanášení dvousložkového lepidla

Manipulační doby pro konkrétní lepidla se liší. Po překročení manipulační doby již nelze mixovací špičku použít, dbejte proto na plánování lepení a eliminujte prostoje.

Pro lepší manipulaci s díly a fixaci doporučujeme použít fixační pásku, která na dílech nezanechává lepidlo.


Po dokončení lepení

Po ukončení aplikace lepidla sejměte statickou mixovací špičku a nasaďte uzávěr. Lepidlo díky tomu můžete použít opakovaně. Dvoukartuš s lepidlem skladujte na vhodnm místě dle informací pro konkrétní lepidlo.

 

Lepidlo LOXEAL UV 30-13

Lepidla vytvrzovaná UV světlem

UV lepidlo je tekutá, jednokomponentní uretan metakrylát ester pryskyřice, která fotochemicky polymeruje po ozáření UV světlem. Lepidlo je vytvrzováno v v neškodné oblasti vlnových délek UV-A-spektra 365-420 nm. Pro vytvrzování slouží speciální UV lampy.


 

Vlastnosti UV lepidel

 • Lepidla jsou jednokomponentní – mohou se tedy nanášet přímo z lahvičky a je s nimi snadná manipulace.
 • Se slepovanými díly lze pohybovat až do okamžiku, než jsou ozářeny.
 • Lepidlo je vytvrzováno cíleně až v okamžiku ozáření UV lampou.
 • Pro vytvrzování stačí velmi krátký čas.
 • UV lepidla zaručují vysoce pevný a čirý spoj. Pevnost správně slepeného spoje je vyšší než u skla.
 • UV lepidla nejsou vhodná pro spoje, které musí být elastické a do provozů s častým výskytem vody.
  Spoje lze ochránit silikonem
 • Lepidla neobsahují rozpouštědla.

Výběr správného lepidla

Pro lepení PMMA (plexiskla), také v kombinaci s několika termoplastickými materiály (PC, PETG, PVC, ABS), sklem a kovy doporučujeme použít lepidlo Loxeal UV 30-13.


Návrh konstrukce

Špatně navržená konstrukce může způsobit pnutí v materiálu a v lepených spojích, lepený díl poté může popraskat. Proto je důležité navrhnout konstrukci správně. Konstrukce by měla být navržena tak, aby neobsahovala vlepované díly.

Návrh konstrukce pro lepení UV lepidlem


Příprava ploch pro lepení UV lepidly

Při použití lepidel vytvrzovaných UV lampami je důležité, aby lepené spoje byly absolutně suché a čisté. Pokud lepíte hrany, musí být rovné, broušené a vyleštěné. Jakmile je povrch nevyleštěný, snižuje se pevnost spoje a při vytvrzování mohou vzniknout bublinky.

ČIŠTĚNÍ PLASTŮ PŘED LEPENÍM

K čištění doporučujeme použít čistící prostředek na bázi isopropylalkoholu (označován IPA), který je šetrný ke všem plastovým materiálům a zároveň je vhodný pro čištění ploch před lepením UV lepidly.

OHŘÁTÍ LEPENÝCH DÍLŮ

Pro trvalou stabilitu spoje doporučujeme díly, které budete následně lepit, nejprve rovnoměrně zahřát. Lepené díly lze ohřát fénem či teplovzdušnou pistolí.

Tím odstraníte zbytky vlhkosti a zároveň zabráníte vzniku pnutí v lepeném spoji. Vlhkost povrchu může být způsobena rychlým odpařením čistícího prostředku, a protože dochází k rychlému ochlazení materiálu, může zkondenzovat vzdušná vlhkost.

UPOZORNĚNÍ

 • Mezera pro vyplnění lepidlem by měla být maximálně 0,5 mm.
  Obecně platí čím menší spára, tím rychleji lepidlo vytvrzuje.
 • Vlhkost snižuje pevnost spoje, i když spoj zdánlivě dobře drží, ale později může dojít ve spoji k lomu.
 • Slepované materiály a lepidlo musí mít stejnou teplotu (pokojovou).
 • Nerovnost povrchu snižuje pevnost spoje a mohou vzniknout vzduchové bubliny.
 • S lepidlem netřepejte, aby se netvořily vzduchové bubliny.

Nanášení UV lepidla

TENKÉ SPOJE

Naneste tenký proužek lepidla na jeden z lepených dílů před jejich sestavením. Následně díly sestavte k sobě.

PLOŠNÉ SPOJE

U plošných spojů nanášejte lepidlo VŽDY PŘED sestavením dílů ve vodorovné poloze. Následně opatrně pokládejte vrchní díl na spodní. Lepidlo se po celé lepené ploše rozlije rovnoměrně díky vlastní váze pokládaného dílu.

UPOZORNĚNÍ

 • Lepidlo nanášejte jednostranně, bez bublin, v dostatečném množství.
 • Spoje by měly být lepeny pokud možno ve vodorovné poloze.
 • Příliš mnoho naneseného lepidla snižuje pevnost spojů a komplikace při odstraňovaná lepidla. Ale je třeba nanést dostatečné množství lepidla ihned na začátku práce. Lepené díly by měly na lepidle volně „plavat“.
 • Viditelné vzduchové bubliny lze odstranit špendlíkem.
 • Pro zabránění pnutí sestavujte díly k sobě bez tlaku a nechte lepidlo rovnoměrně rozlít ve spáře.

Vytvrzování lepidla UV lampou

Doba vytrzování závisí na několika faktorech – typu lepidla (informace naleznete přímo u konkrétního lepidla), nanesené vrstvě lepidla, výkonu lampy, tloušťce a typu materiálu a vzdálenosti světla od lepeného spoje.

Doba předvytvrzení se pohybuje okolo 10 s – 2 min, doba konečného vytvrzení 1–5 min. Případné delší působení UV záření nepůsobí na kvalitu spoje negativně.

UV lepidla pohlcují UV záření, proto nelze vytvrzovat příliš hluboké spoje. Je důležité ozařovat co nejkolměji lepenou plochu z co nejkratší vzdálenosti. Během ozařování musí být lepené díly pevně zafixovány. Celá lepená plocha by měla být vytvrzena najednou, aby nedošlo k následnému pnutí.

3 fáze vytvrzování

 1. Nejprve je dosaženo pevnosti cca 70 %, té se říká manipulační pevnost. V této fázi lze očistit předvytvrzený spoj od přebytečného lepidla, protože lepidlo tuhne ve spáře rychleji než na vzduchu.
 2. Následuje konečné vytvrzení pro dosažení téměř 100% pevnosti lepeného spoje. V této fázi lze přebytečné lepidlo odstranit škrabkou a ocelovou vlnou.
 3. V poslední fázi necháme lepené díly minimálně 3 hodiny v klidu, aby lepidlo doreagovalo a dosáhlo 100% pevnosti. Plochy poté lze dočistit čistícím prostředkem.

Odstranění UV vytvrzeného spoje

Demontáž nedoporučujeme. Pokud přesto potřebujete díly demontovat, odstranění spoje je možné při teplotách přes 200 °C, např. pomocí teplovzdušné pistole.

 

 

Srovnání vlastností lepidel Loxeal

Nevíte, které lepidlo je pro vaši aplikaci vhodné?

Lepidlo Typ Barva a složení Viskozita Teplotní
odolnost
Doba
použitelnosti
Doba fixace
Loxeal
UV 30-13

 

UV vytvrzující

Vynikající estetický vzhled

Čirá

Uretan akrylát
1700 mPa.s 
při 25 °C
12 měsíců
v originálním
neotevřeném balení,
při 25°C

Nízkonapěťová lampa 365-400nm,
4mW / cm2 – 6 s,

UV-LED lampa 400nm,
100 mW / cm2 – 1 s

Pro lepení PMMA, také v kombinaci s několika termoplastickými materiály, sklem a kovy.
Je vhodný pro lepení termoplastických polymerů, jako jsou PC, PETG, PVC, ABS.

Loxeal
IST 63


Vteřinové s malou rychlostí tuhnutí Čirá

Alkoxy-ethylkyanoakrylát
80–150 mPa.s
při 25 °C
Bod vzplanutí
87 °C
12 měsíců
při 2–7 °C
PVC 20–50 s,
Fenolické pryskyřice 10–40 s,
ABS 15–40 s,
Ocel 20–50 s,
Hliník 10–30 s,
Zinek 40–100 s,
Neopren/NBR 5–10 s
Pro lepení PVC, fenolických pryskyřic, ABS, oceli, hliníku, zinku a neoprenu/NBR.
Loxeal
IST 32


Rychlé vteřinové Čirá

Ethylkyanoakrylát 
5–10 mPa.s 
při 25 °C
Bod
vzplanutí 87 °C
12 měsíců
při 2–7 °C
PVC 2–10 s,
Fenolické pryskyřice 5–15 s,
ABS 2–10 s,
Ocel 10–20 s,
Hliník 2–10 s,
Zinek 30–90 s,
Neopren/NBR <2 s,
EPDM <5 s,
Guma 2–5 s
Pro lepení PVC, fenolických pryskyřic, ABS, oceli, hliníku, zinku, neoprenu/NBR, EPDM a gumy.
Loxeal
AC5002


Dvousložkové,
vytvrzuje při pokojové teplotě

Odolné vůči teplotním šokům

Poměr složek 1:1

Složka A – Růžová
Methyl Methakrylát
1–7 Pa s -40 °C /
+120 °C
12 měsíců
při 2–7 °C
Doba zpracovatelnosti –
2 min,
Fixační čas – 8 min,
Funkční čas – 25 min,
Plné vytvrzení – 24 hod
Složka B – Zelená
Methyl Methakrylát
1–7 Pa s

Pro lepení různých materiálů, včetně kovů, plastů, kompozitů, keramiky a dřeva.

Loxeal
AC5004


Dvousložkové,
vytvrzuje při pokojové teplotě

Průhledné čiré spoje

Poměr složek 1:1

Složka A – Čirá
Methyl Methakrylát
80–120 Pa s -40 °C /
+120 °C
12 měsíců
při 2–7 °C
Doba zpracovatelnosti –
1 min,
Fixační čas – 8 min,
Funkční čas – 25 min,
Plné vytvrzení – 24 hod
Složka B – Čirá
Methyl Methakrylát
8–12 Pa s

Pro lepení různých materiálů, včetně kovů (není nutné upravovat povrchy – broušení, škrábání), plastů, kompozitů, keramiky, skla a dřeva.

Loxeal
AC5465


Dvousložkové

1:1

Složka A – Čirá
Methakrylát ester
15000 mPa s 12 měsíců
při 5–7 °C
Doba zpracovatelnosti –
6 min,
Fixační čas – 12 minut,
Funkční čas – 12 min,
Plné vytvrzení – 24–48 hod
Složka B – Čirá
Methakrylát ester
20000 mPa s

Pro lepení polyolefinů a podkladů s nízkou povrchovou energií (PP, PE, PTFE) v kombinaci s jinými plasty, kovy a sklem.

Loxeal
3460


Dvousložkové, vytvrzuje při pokojové teplotě

Poměr složek 1:1

Složka A – Čirá
Methakrylát ester
Pasta -40 °C /
+80 °C
6 měsíců
při 2–7 °C
Doba zpracovatelnosti –
2–4 min,
Fixační čas – 5–10 minut,
Plné vytvrzení – 24 hod
Složka B – Čirá
Methakrylát ester
15000–30000 mPa s

Pro lepení PP, PE, HDPE, LDPE, polyolefinů, kopolymerů, PTFE, EPDM a v kombinaci s jinými plasty, jako jsou ABS a PVC, také na kovy (hliník).

Příslušenství

Příslušenství Popis
Loxeal CA Remover (CR2) Použití:
K odstranění vytvrzeného kyanoakrylátového (vteřinového) lepidla z povrchů a oděvů. 
K odlepení částí lepenách za pomocí kyanoakrylátového (vteřinového) lepidla.

Barva:
čirá
Loxeal špička 50 ml
Vytlačovací pistole pro dvousložková lepidla,
1:1, 50 ml

 

Sortiment lepidel LOXEAL

pro lepení plastů a dalších materiálů

Skladem
363,00
Skladem
290,00
Skladem
484,00
Skladem
484,00
Skladem
1 694,00
Skladem
786,50

Příslušenství