Montážní návod plných polykarbonátových desek

Montážní návod plných polykarbonátových desek

1. 2. 2024

Podrobný montážní návod - jak zastřešit snadno a jednoduše vaši pergolu plnými polykarbonátovými deskami (MAKROLIFE, COLORADO). Jak dlouho vám bude montáž trvat? Co potřebujete k montáži? Všechny potřebné informace naleznete v našem monážním návodu.

Skladování a příprava na montáž

 1. Plné polykarbonátové desky MAKROLIFE nebo COLORADO skladujte v interiéru např. v garáži nebo přístřešku, v případě venkovního skladování zajistěte, aby byly desky chráněny před povětrnostními vlivy, deštěm a sněhem.
 2. Desky přikryjte folií nebo plachtou, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.
 3. Z desek neodstraňujte ochranné folie. Po sejmutí folie by mohlo dojít při manipulaci s deskami k nevratnému poškrábání jejich povrchu.
 4. Vnější ochrannou folii doporučujeme odstranit až po dokončení montáže. Na folii si vyznačte požadované rozměry pomocí permanentního fixu.
 5. Polykarbonátové desky MAKROLIFE nebo COLORADO doporučujeme řezat kotoučovou pilou s vícezubým kotoučem nebo přímočarou pilou s jemnými zuby. Desky do tl. 6 mm lze řezat i ulamovacím nožem. Při formátování musí být deska náležitě upevněna, aby bylo zabráněno vibracím.
 6. Piliny vniklé do komůrek odstraňte stlačeným vzduchem (kompresorem, vysavačem). Bílou, spodní folii odstraňte po naformátování desek.

Doporučené parametry konstrukce

 1. Sklon střechy, na kterou se PC desky MAKROLIFE nebo COLORADO instalují by měl mít min. 5° (90 mm/m), aby byl zajištěn odtok dešťové vody.
 2. V projektu střechy je vždy dobré vycházet z dodávaných základních formátů PC desek MAKROLIFE nebo COLORADO. Ušetří se zbytečný prořez nebo případně upravování nosné konstrukce. Konstrukce střechy může být ze dřeva, oceli i hliníku.
 3. Podélné nosníky – krokve by měli mít tloušťku min. 70 mm, příčné mohou být slabší. Rozvržení osových vzdáleností nosníků, případně příčných výztuh, by mělo být projektováno s ohledem na zátěžové tabulky nebo konzultováno s dodavatelem PC desek MAKROLIFE nebo COLORADO.
 4. Dle zatížení sněhem vyberte odpovídající minimální sílu polykarbonátové desky.
 5. Podélné a příčné nosníky musí tvořit rovinu tak, aby PC desky MAKROLIFE nebo COLORADO byly podloženy po všech čtyřech stranách.
 6. Všechny kontaktní plochy nosné konstrukce a PC desek je nutné opatřit pěnovou těsnící páskou PE (Vito páska) nebo spodním gumovým těsněním.

Montáž desek

 1. Desky neskladujte ani nemontujte v blízkosti ohně ani jiného zdroje tepla, kde hrozí působení vyšší teploty než 135 °C, desky mají teplotní rozsah použití od -50 °C do 135°C.
 2. PC MAKROLIFE nebo COLORADO mají oboustrannou povrchovou úpravu proti UV záření.
 3. PC desky se zásadně montují do systému beztmelého zasklení pomocí originálního příslušenství pro montáž. Pro montáž desek ke konstrukci v žádném případě nepoužívejte sklářský nebo jiný tmel.
 4. Při montáži lze na stranách přístřešku desky přesadit s ohledem na tloušťku desek. Šířka desky by měla být maximálně 2100mm. Přesah desky by měl být max. 100 mm.
 5. Při instalaci desek je důležité počítat s tepelnou roztažností až 4 mm/m ve všech směrech. Mezi jednotlivými deskami je potřeba zachovat dilatační mezeru cca 20 mm.
 6. Polykarbonátové desky je možné překrýt hliníkovým U profilem.
 7. U konstrukcí s malým spádem použijte U profil s okapnicí, tak aby voda lépe odkapávala z hrany profilu. Kraje zastřešení můžete ukončit také U profilem s okapnicí s praporkem nahoru jako závětrnou lištou, aby přes něj nepřetékala voda.
 8. Na vrchní stranu střechy použijte hliníkový profil bez okapnice.
 9. K utěsňování používejte výhradně silikonový transparentní tmel z originálního příslušenství (např. PERENNATOR). Doporučujeme profily připevňovat malým množstvím montážního silikonu na horní, vnitřní straně profilu. Tím se nejen zabrání možnému spadnutí U profilu, ale zvýší se také těsnost vůči vodě.
 10. Dilatační mezeru cca 20 mm překryjeme přítlačným hliníkovým profilem s integrovaným pryžovým těsněním.
 11. Spoj polykarbonátových desek musí být po celé délce podepřen, tak aby pod gumové těsnění v přítlačné liště nepodtékalo.
 12. Vzdálenost mezi šrouby, které kotví přítlačnou lištu, by měla být 25-40 cm.
 13. Hliníkové přítlačné lišty lze použít i v ploše desky, mimo spoj PC desek. V takovém případě je však třeba vrtat otvor o 3-4 mm větší než je průměr použitého šroubu, aby mohla deska volně dilatovat.
 14. Přítlačné lišty doporučujeme na obou koncích zaslepit plastovou krytkou.
 15. V ploše polykarbonátových desek lze pro kotvení desek použít přítlačné terčíky - BUTTONY. Opět je nutné vrtat o 3-4 mm větší otvor než je trn terčíku. Přítlačný terčík je opatřen prachovou podložkou. Maximální vzdálenost mezi terčíky by měla být 30 -50 cm. Pro vrtání lze použít ocelové vrtáky na kovy.
 16. Maximální vzdálenost mezi přítlačnými profily (přítlačnými terčíky) je 1050 mm.

1.varianta - pomocí přítlačných profilů

2.varianta - kombinace přítlačných profilů a přítlačných terčíků

 • Po dokončení montáže strhněte zbytky folie. Při pozdějším odstranění by se folie mohla přilepit.

 

 

Obrábění desek MAKROLIFE nebo COLORADO

 • ŘEZÁNÍ - FORMÁTOVÁNÍ
  Při formátování desek MAKROLIFE nebo COLORADO doporučujeme nechat ochrannou folii připevněnou na desce jako ochranu povrchu proti poškrábání. Malé tloušťky desek lze řezat ostrým nožem. Pro ostatní síly je nutno použít kotoučovou pilu s kotoučem na řezání plastů.
  Doporučujeme pilu s průměrem kotouče min 250 mm a rychlostí otáček 3200 až 4500 ot/min.
 • VRTÁNÍ
  Desky MAKROLIFE nebo COLORADO lze provrtávat běžnými ocelovými vrtáky na kovbez změněného nábrusu při střední rychlosti.
  Je třeba zohlednit expanzní vůli, průměr provrtaného otvoru = průměr šroubu + 4 mm.
 • LEPENÍ
  Desky nedoporučujeme spojovat lepením. Pro tmelení používejte neutrální silikony např. PENERATOR.

Čištění desek

 • Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek MAKROLIFE. K čištění používejte mýdlovou vodu nebo jiné jemné prostředky.
 • Nepoužívejte rozpouštědla ani alkalické čistící prostředky. Odstraňování nečistot z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty je nevhodné.
 • Desky nečistěte, jestliže jsou rozpálené od slunce. Nedoporučujeme používat gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.

Skladování a transport

 • Desky se dodávají s ochrannou PE fólií na obou stranách. Desky musí být instalovány UV stabilizovanou vrstvou směrem ke slunečnímu záření. Tato vrstva je u desek MAKROLIFE nebo COLORADO na obou stranách.
 • Ochranou fólii doporučujeme po montáži okamžitě odstranit. Desky se musí skladovat tak, aby byly chráněny před přímými slunečními paprsky 
  a povětrnostními vlivy.

Profily pro montáž desek

Montáž desek MAKRILIFE nebo COLORADO lze provádět pomocí celé řady originálních hliníkových profilů. Při instalaci je třeba zohlednit tepelnou roztažnost desek. Proto je třeba upevňovat desky k nosné konstrukci pomocí přítlačných montážních lišt s gumovým praporkovým těsněním. Nedoporučujeme upevňovat desky napevno pomocí šroubů. K vodotěsnému tmelení spojů je možné použít pouze neutrální transparentní silikonové tmely kompatibilní s polykarbonátem. Pro polykarbonát MAKROLIFE nebo COLORADO doporučujeme silikon PENERATOR.

Kompletní přehled všech profilů a příslušenství pro montáž dutinkových desek naleznete v souboru ke stažení:

Profily a příslušenství pro montáž (271 Kb)

Vrchní přítlačné profily
Vrchní přítlačný profil Pomocí různých délek šroubů lze tyto hliníkové profily s gumovým praporkovým těsněním použít na všechny síly desek. Těsnost je zajištěna gumovým těsněním. Profily jsou na skladě v délkách 5, 6 a 7 m.
Spojovací profily “H” z polykarbonátu
H profil Spojovací polykarbonátové H profily nedoporučujeme používat k montáži desek na nosné konstrukce. Tyto profily slouží k zajištění těsnosti a používají se ke spojení desek při montáži čel světlíků, klenutých podpěr, částí fasád. Tyto profily jsou k dostání ve všech běžných tloušťkách a standartních délkách 6000 mm.
Koncové profily
Koncový profil Aby se zabránilo pronikání nečistot, prachu nebo hmyzu do dutých komůrek, je třeba tyto komůrky uzavřít U-profilem z PC nebo hliníku. Výstupek uvnitř U-profilu zaručuje slabé proudění vzduchu, které snižuje kondenzaci par.


Videonávod

Podrobný montážní návod - jak zastřešit snadno a jednoduše vaši pergolu polykarbonátovými deskami. Jak dlouho vám bude montáž trvat? Co potřebujete k montáži? Všechny potřebné informace naleznete v našem monážním videonávodu.