Techniky svařování plastů

Techniky svařování plastů

25. 10. 2019

Přístroje LEISTER využijete v jakémkoliv průmyslu, kde se zpracovávají plasty.
S využitím následujících tipů zajistíte kvalitní a těsné spoje, ať se jedná o svařování bitumenu nebo
plastových fólií.

Svařování plastů


svarovani_plastu_horkym_vzduchem.png

Horkovzdušné svařování

Ruční přístroje, svařovací automaty, stacionární svařovací přístroje

Při svařování horkým vzduchem je přiváděn ohřátý vzduch ke svařovanému materiálu
a na přítlačné kolo se vyvíjí požadový tlak.


Svařování horkým klínem

Automaty s horkým klínem

Způsob svařování, při kterém je ohříván klín a vzniklé teplo se přenáší přímo na
fólii. Tato metoda je vhodná pro silnější materiály.

svarovani_plastu_horkym_klinem.png

svarovani_plastu_dratem-copy-1.png

Rychlosvařování drátem

Ruční přístroje

Tato metoda vyžaduje použití rychlosvařovací trysky. Po nahřátí povrchu na
správnou teplotu je pomocí horkého vzduchu navařen plastový materiál za pomoci
konstantního přítlaku.


Svařování extrudéry
Extrudéry (FUSION & WELDPLAST)

Při svařování extrudéry je potřeba podklad předehřát horkým vzduchem. Svařovací drát je
přiváděn do šneku extrudéru a navařen na příslušný materiál.

svarovani_plastu_extruderem.png

Základy 
horkovzdušného svařování

 • Zajistěte správné nastavení svařovacích parametrů - teplota,
  tlak, rychlost.
 • Svařované plochy musí být suché a čisté.
 • Vždy zkontrolujte svařovací přístroj (průchodnost svařovacích
  trysek, funkčnost topného tělesa, čistý filtr).
 • Proveďte zkušební svar a zkontrolujte jeho pevnost.

Ruční svařování

Svařovací trysku je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo
znečištění svaru a byl zajištěn plný svařovací výkon. Správnou úroveň svařovacího výkonu lze zajistit:

 • Pravidelným čištěním přívodu vzduchu.
 • Pravidelným čištěním filtru.
 • Pravidelným čištěním topného tělesa.

Vliv větru při svařování plastů

Za silného větru nemusí být dosaženo požadované svařovací teploty. Lze to však eliminovat cíleným zvýšením teploty o 20 až 30°C nebo snížením rychlosti o 20 až 40 cm/min. Je-li vítr příliš silný, měl by být svařovací prostor ochráněn před větrem, nebo by se mělo svařování pozastavit.

Vliv slunce při svařování plastů

Vlivem slunečního záření může dojít k vysokému zahřátí svařovaného materiálu (zejména černé fólie), což způsobí zvýšení teplotní roztažnosti, a tím zvrásnění materiálu a celkovému ztížení svařování. Navíc při následném chladnutí materiálu vzniká nepřípustně vysoké napětí v místě svaru.

Teplota a vlhkost vzduchu

Nelze svařovat při teplotách nižších než +5°C, aby nedošlo k vysokému tepelnému zatížení střešní fólie.

V některých případech může nadměrná vlhkost způsobit kondenzaci vzduchu na svařovaném povrchu, což může mít negativní vliv na kvalitu a pevnost svaru.


Svářečky plastů a extrudéry

Pokud chcete kvalitní svářečku za dobrou cenu, rádi Vám nabídne naše profesionální přístroje LEISTER nebo semi-pro řadu WELDY

kompletní sortiment svářeček a extrudérů


Svařovací dráty

Svařování patří k nejjednodušímu způsobu spojování termoplastických materiálů. Svařování se provádí pomocí přídavného materiálu (svařovacího drátu) a horkovzdušné svařovací pistole nebo extruzního svařovacího stroje.

kompletní sortiment svařovacích drátů