Výběr tloušťky a rozměrů polykarbonátových desek

Výběr tloušťky a rozměrů polykarbonátových desek

3. 5. 2023

Rady pro výběr správné tloušťky a rozměrů polykarbonátových desek pro zastřešení. Jakou tloušťku a rozměr desky mám zvolit pro zastřešení pergoly? Jaká má být správná rozteč krokví? S jakým zatížením je třeba počítat? Kde najdu hodnoty desek pro jiná zatížení?

Rozvržení nosné konstrukce

Při výběru tloušťky desek je velmi důležité rozvržení nosné podkladové konstrukce, ke které budou desky připevněny(tedy osová vzdálenost krokví a vzdálenost příčných podpěr). Čím je tloušťka polykarbonátové desky menší, tím musí být podkladová konstrukce hustší a naopak.

Polykarbonátové desky by měly být namontovány dutinkami ve směru spádu. Vycházejte z toho, že maximální šíře desek je 2100mm. Pro efektivní spojení desek doporučujeme osovou vzdálenost krokví 1050mm, příp. 700mm. Vhodná tloušťka polykarbonátových desek pak vychází ze vzdálenosti vodorovných podpěr vzhledem k zatížení, které bude muset deska unést.


Průvodce stanovení síly
plných desek na pergolu

Krok 1 - velikost pergoly

Nejprve v první tabulce zvolíme správné písmeno dle typu naší
konstrukce. Jako šířku bereme rozteč jednotlivých krokví a jako délku
předpokládáme délku jednotlivých krokví, nebo vzdálenost případných
zadlabaných latí. V našem případě máme desku dlouhou 3250 mm s
roztečí krokví 1 m. Výsledkem je písmeno L, které budeme potřebovat v
následující tabulce (tab. 2).


tabulka_1-copy-1.jpg

Krok 2 - určení sněhové oblasti

Z mapy sněhových oblastí určíme, dle konkrétního místa realizace zastřešení,
uvažované zatížení sněhem. Jednotlivé oblasti jsou barevně rozlišeny a
odpovídají jim hodnoty 0,7 až 4,0 kPa. Pro naše další potřeby 0,7 kPa je shodná
hodnota 700 N/m², tedy 70 kg/m².
mapa_snehove_oblasti.jpg

Krok 3 - stanovení tloušťky desek

Ke stanovení minimální tloušťky plných polykarbonátové desky nám již stačí pouze porovnat písmeno, které vyšlo v tabulce č. 1 (v našem případě písmeno L) a hodnotu stanovenou zatížením sněhem, tzn. 750 N/m², které odpovídá sněhové oblasti č. I (= 0,7 kPa), tedy růžové oblasti. Výsledkem je, že na konstrukci například v Praze, kde budou krokve na konstrukci od sebe vzdáleny 1 m a dlouhé 3,25 m, bez příčného laťování, musíme využít desky síly 10 mm .

Tabulka zvolení síly desky

Stanovení síly plných desek pro zastřešení ke stažení


Tabulka stanovení plošných faktorů pro plné polykarbonátové desky

  Délka desky [m]
Šířka [m]   0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
0,25 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
0,50 A B C D D D D D D D D D D D D D D D D D
0,75 A C E F G G G G G G G G G G G G G G G G
1,00 A D F H I I K K K K L L L L L L L L L L
1,25 A D G I K L M N O O O O O O O O O O O O
1,50 A D G I L N O P Q Q Q R R R R R R R R R
1,75 A D G K M O Q R S T T T U U U U U U U U
2,00 A D G K N P R S T U V V                

Tabulka stanovení síly plné polykarbonátové desky

  Plošný faktor
Zatížení
[N/m2]
  A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V
600 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12    
750 2 3 4 4 5 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12      
960 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12          
1500 3 4 5 5 6 8 8 8 10 10 12 12 12                
2000 3 4 5 6 6 8 10 10 10 12 12 12                  
3000 4 5 6 8 8 10 12 12 12                        

 


 

Průvodce stanovení síly
komůrkových desek na pergolu

Plošné zatížení [N/m2]   500 750 900 1200 1500 2000
Typ desky Šířka desky Maximální délka desky
AkyVer 2W (6 mm)  1050 1500 1500 1000 1000    
AkyVer 2W (8 mm) 1050 2000 1700 1200 1200    
AkyVer 2W (10 mm) 1050 2600 2200 1600 1500    
AkyVer Light (10 mm) 1050 1750 1500 1200      

AkyVer ECO (16 mm)

1050 4000 3500 3000 2000 1500  

AkyVer 4W7 (8 mm)

1050 2100 1800 1300      

AkyVer 4W7 (10 mm)

1050 2100 1800 1300      
AkyVer 7W12 (16 mm) 1050 6000 5500 4500 3500 2500 1500
AkyVer 7W12 (20 mm) 1050 > 6000 > 6000 > 6000 6000 3500 2000
AkyVer 7W12 (25 mm) 1050 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 5000 3000
AkyVer HEATSTOP (16 mm) 1050 4000 3500 3000 2000 1500  

Mapa sněhových oblastíMapa sněhové oblasti ČR


Konstrukční kritéria pro obloukové
konstrukce z dutinkových desek

Desky AKYVER se výborně hodí k realizaci obloukových konstrukcí, např. válcových světlíků, při kterých dutin-ková struktura zvyšuje tuhost ohýbaných desek. Desky lze ohýbat za studena, ohyb smí být proveden vždy pou-ze po směru dutinek. Při montáži obloukových konstrukcí je třeba nosné profily předohýbat v dílně, desky AKYVER a vrchní přítlačné hliníkové lišty se přizpůsobí tomuto ohybu. Nedoporučujeme překračovat min. poloměr ohybu, neboť by mohlo dojít k tvorbě napěťových trhlin na vnější straně desek.

Níže uvedené tabulky Vám umožní určit šíři upevnění (B) v mm dle různých poloměrů ohybu nezávisle na délce desek.

Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.

AKYVER 6 mm 2W

Poloměr ohybu R (mm) 900 min. 1000 1100 1200 1300 1500 1700 1800
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 1500 1400 1400 1300 1200 1200 800 600
750 1300 1200 1100 1100 1050 900 500 500
900 1200 1100 1050 1050 900 700    
1200 1050 1050 900 1600 700 500    

AKYVER 8 mm 2W

Poloměr ohybu R (mm) 1200 min. 1400 1500 1700 2000 2300 2500 2700
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2000 2000 1800 1700 1400 1100 800 600
750 1800 1500 1400 1220 1220 1050 600 500
900 1700 1500 1220 1200 1050 800    
1200 1100 1050 1050 900 600 500    

AKYVER 10 mm 2W

Poloměr ohybu R (mm) 1500 min. 1700 1800 2000 2100 2500 2700 3000
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2000 2000 1800 1500 1400 1300 1050 800
750 2000 1800 1600 1400 1300 1050 900 700
900 2000 1700 1500 1400 1200 900 700 500
1200 1300 1220 1200 1050 900 700 600 500

AKYVER 16 mm 8W

Poloměr ohybu R (mm) 2800 min. 2900 3000 3300 3600 3900 4200 4500
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2300 2300 2070 1840 1610 1500 1380 1200
750 1840 1730 1610 1380 1270 1200 1040 920
900 1610 1380 1380 1200 1040 920 800 800
1200 1270 1200 1040 920 800 800 690 580

Konstrukční kritéria pro podhledy
z dutinkových desek

Tyto rozměry byly stanoveny pro maximální průhyb desky 20 mm při plošném zatížení 50 N/m2 (pro uzavřené budovy, kde jsou hodnoty zatížení i sání větru velmi nízké).

Příklad: Desku tloušťky 4 mm lze montovat do podhledových konstrukcí při šíři 600 mm do rozměru 2500 mm, a při šíři 1050 do rozměru 1500 mm.

Šířka desek B (mm) 500 600 700 800 870 1050 1200 1500 1800 2100
Tloušťka desek (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
4 3000 2500 2000 1800 1700 1500 1200 1000 700 600
6 4000 3300 2800 2500 2200 2000 1600 1300 1000 700
8 5000 4000 3500 3000 2800 2500 2000 1500 1100 1000
10 > 6000 > 6000 5500 5000 5000 4000 2500 1600 1400 1200
16 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 6000 5000 4000 3000 2000

Další užitečné tipy

Dodržujte správné definování šířky a délky.
Délka určuje délku dutinky.

Správný rozměr polykarbonátových desek

S jakým zatížením je třeba počítat?
Viz Mapa sněhových oblastí

Kde najdu hodnoty desek pro jiná zatížení?
Všechna konstrukční kritéria desek naleznete u konkrétního produktu v záložce technické parametry.