Výběr tloušťky a rozměrů polykarbonátových desek

Výběr tloušťky a rozměrů polykarbonátových desek

23. 8. 2017

Rady pro výběr správné tloušťky a rozměrů polykarbonátových desek pro zastřešení. Jakou tloušťku a rozměr desky mám zvolit pro zastřešení pergoly? Jaká má být správná rozteč krokví? S jakým zatížením je třeba počítat? Kde najdu hodnoty desek pro jiná zatížení?

Rozvržení nosné konstrukce

Při výběru tloušťky desek je velmi důležité rozvržení nosné podkladové konstrukce, ke které budou desky připevněny(tedy osová vzdálenost krokví a vzdálenost příčných podpěr). Čím je tloušťka polykarbonátové desky menší, tím musí být podkladová konstrukce hustší a naopak.

Polykarbonátové desky by měly být namontovány dutinkami ve směru spádu. Vycházejte z toho, že maximální šíře desek je 2100mm. Pro efektivní spojení desek doporučujeme osovou vzdálenost krokví 1050mm, příp. 700mm. Vhodná tloušťka polykarbonátových desek pak vychází ze vzdálenosti vodorovných podpěr vzhledem k zatížení, které bude muset deska unést.

 

Tabulka stanovení plošných faktorů komůrkových desek

Plošné zatížení [N/m2]   500 750 900 1200 1500 2000
Typ desky Šířka desky Maximální délka desky
AkyVer 2W (6 mm)  1050 1500 1500 1000 1000    
AkyVer 2W (8 mm) 1050 2000 1700 1200 1200    
AkyVer 2W (10 mm) 1050 2600 2200 1600 1500    
AkyVer Light (10 mm) 1050 1750 1500 1200      

AkyVer ECO (16 mm)

1050 4000 3500 3000 2000 1500  

AkyVer 4W7 (8 mm)

1050 2100 1800 1300      

AkyVer 4W7 (10 mm)

1050 2100 1800 1300      
AkyVer 7W12 (16 mm) 1050 6000 5500 4500 3500 2500 1500
AkyVer 7W12 (20 mm) 1050 > 6000 > 6000 > 6000 6000 3500 2000
AkyVer 7W12 (25 mm) 1050 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 5000 3000
AkyVer HEATSTOP (16 mm) 1050 4000 3500 3000 2000 1500  

Tabulka stanovení plošných faktorů

  Délka desky [m]
Šířka [m]   0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
0,25 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
0,50 A B C D D D D D D D D D D D D D D D D D
0,75 A C E F G G G G G G G G G G G G G G G G
1,00 A D F H I I K K K K L L L L L L L L L L
1,25 A D G I K L M N O O O O O O O O O O O O
1,50 A D G I L N O P Q Q Q R R R R R R R R R
1,75 A D G K M O Q R S T T T U U U U U U U U
2,00 A D G K N P R S T U V V                

Tabulka stanovení síly desky

  Plošný faktor
Zatížení
[N/m2]
  A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V
600 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12    
750 2 3 4 4 5 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12      
960 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12          
1500 3 4 5 5 6 8 8 8 10 10 12 12 12                
2000 3 4 5 6 6 8 10 10 10 12 12 12                  
3000 4 5 6 8 8 10 12 12 12                        

Mapa sněhových oblastímapa_snehove_oblasti.png


Polykarbonátová komůrková deska AkyVer 2W

Plošné zatížení

Šířka desky
(nebo vzdálenost krokví)

Tloušťka desky

Délka desky
(nebo vzdálenost vodorovných podpěr)

750 N/m2 1050 mm 4 mm 1000 mm
750 N/m2 1050 mm 6 mm 1500 mm
750 N/m2 1050 mm 8 mm 1800 mm
750 N/m2 1050 mm 10 mm 2000 mm

Polykarbonátová komůrková deska AkyVer LIGHT

Plošné zatížení Šířka desky
(nebo vzdálenost krokví)
Tloušťka desky Délka desky
(nebo vzdálenost vodorovných podpěr)
750 N/m2 1050 mm 10 mm 1200 mm

Polykarbonátová komůrková deska AkyVer ECO

Plošné zatížení Šířka desky
(nebo vzdálenost krokví)
Tloušťka desky 16 mm Délka desky
(nebo vzdálenost vodorovných podpěr)
750 N/m2 1050 mm 16 mm 2500 mm

Polykarbonátová komůrková deska AkyVer 4W2 čtyřstěnná

Plošné zatížení Šířka desky
(nebo vzdálenost krokví)
Tloušťka desky Délka desky
(nebo vzdálenost vodorovných podpěr)
750 N/m2 1050 mm 10 mm 2200 mm

Polykarbonátová komůrková deska AkyVer 7W12 sedmistěnná

Plošné zatížení Šířka desky
(nebo vzdálenost krokví)
Tloušťka desky Délka desky
(nebo vzdálenost vodorovných podpěr)
750 N/m2 1050 mm 16 mm 3500 mm
750 N/m2 1050 mm 20 mm 6000 mm
750 N/m2 1050 mm 25 mm > 6000 mm

Příklad
Zastřešení bude realizováno v mírné zátěžové oblasti (750 N/m2), osová vzdálenost krokví (A) bude 1050 mm. Jakou tloušťku a rozměry (B) sedmistěnných desek AkyVer 7W12 vybrat?

Z uvedené tabulky vyplývá, že při použití sedmistěnné desky AkyVer 7W12 v tloušťce 16 mm může být maximální délka desky bez podpěr nebo maximální vzdálenost mezi vodorovnými podpěrami 3500 mm. U tloušťky desky 25 mm je to pak více než 6000 mm.

Další užitečné tipy

Dodržujte správné definování šířky a délky.
Délka určuje délku dutinky.

Správný rozměr polykarbonátových desek

S jakým zatížením je třeba počítat?
Viz Mapa sněhových oblastí

Kde najdu hodnoty desek pro jiná zatížení?
Všechna konstrukční kritéria desek naleznete u konkrétního produktu v záložce technické parametry.

Konstrukční kritéria pro rovné nosné konstrukce

Maximální délka desek nebo vzdálenost mezi dvěmi podpěrami (L) v mm pro různé šířky (B) a plošná zatížení.

Příklad: Při plošném zatížení 900 N/m2 lze použít 16 mm silnou desku širokou (B) 700 mm a dlouhou (L) 6000 mm nebo šíře (B) 1050 mm a mezipodpěry (L) každých 2500 mm.

Plošné zatížení 500 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 2500 3000 4500 > 6000 > 6000 > 6000
980 1500 2000 2500 > 6000 > 6000 > 6000
1050 1500 2000 2600 6000 > 6000 > 6000
1200       5000 > 6000 > 6000

Plošné zatížení 750 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1800 2500 4000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1500 1700 2000 5500 > 6000 > 6000
1050 1500 1700 2200 5200 > 6000 > 6000
1200       4500 5200 5600

Plošné zatížení 900 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1500 2200 4000 > 6000 > 6000 > 6000
980 1000 1200 1500 4700 6000 > 6000
1050 1000 1200 1600 4100 5300 5600
1200       3700 4400 4700

Plošné zatížení 1250 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1500 2000 2500 > 6000 > 6000 > 6000
980 1000 1200 1500 3200 5100 5500
1050 1000 1200 1500 3200 4700 5000
1200       2500 3800 4100

Plošné zatížení 1500 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1500 1800 2000 6000 6000 6000
980 1000 1100 1400 3000 5100 5000
1050 1000 1100 1400 3000 4500 5000
1200     1000 2000 3000 4000

Plošné zatížení 1750 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700 1000 1500 1800 6000 6000 6000
980   1100 1300 2500 3500 4000
1050   1100 1300 2500 3500 4000
1200       1800 2500 3000

Plošné zatížení 2000 N/m2

Tloušťka desky (mm) 6 8 10 16 25 32
Šířka desky B (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
700     1500 5000 6000 6000
980     1200 2000 3000 3500
1050     1000 2000 3000 3500
1200       1600 2000 2500

Konstrukční kritéria pro obloukové konstrukce

Desky AKYVER se výborně hodí k realizaci obloukových konstrukcí, např. válcových světlíků, při kterých dutin-ková struktura zvyšuje tuhost ohýbaných desek. Desky lze ohýbat za studena, ohyb smí být proveden vždy pou-ze po směru dutinek. Při montáži obloukových konstrukcí je třeba nosné profily předohýbat v dílně, desky AKYVER a vrchní přítlačné hliníkové lišty se přizpůsobí tomuto ohybu. Nedoporučujeme překračovat min. poloměr ohybu, neboť by mohlo dojít k tvorbě napěťových trhlin na vnější straně desek.

Níže uvedené tabulky Vám umožní určit šíři upevnění (B) v mm dle různých poloměrů ohybu nezávisle na délce desek.

Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.

AKYVER 6 mm 2W

Poloměr ohybu R (mm) 900 min. 1000 1100 1200 1300 1500 1700 1800
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 1500 1400 1400 1300 1200 1200 800 600
750 1300 1200 1100 1100 1050 900 500 500
900 1200 1100 1050 1050 900 700    
1200 1050 1050 900 1600 700 500    

AKYVER 8 mm 2W

Poloměr ohybu R (mm) 1200 min. 1400 1500 1700 2000 2300 2500 2700
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2000 2000 1800 1700 1400 1100 800 600
750 1800 1500 1400 1220 1220 1050 600 500
900 1700 1500 1220 1200 1050 800    
1200 1100 1050 1050 900 600 500    

AKYVER 10 mm 2W

Poloměr ohybu R (mm) 1500 min. 1700 1800 2000 2100 2500 2700 3000
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2000 2000 1800 1500 1400 1300 1050 800
750 2000 1800 1600 1400 1300 1050 900 700
900 2000 1700 1500 1400 1200 900 700 500
1200 1300 1220 1200 1050 900 700 600 500

AKYVER 16 mm 8W

Poloměr ohybu R (mm) 2800 min. 2900 3000 3300 3600 3900 4200 4500
Plošné zatížení (N/m2) Šířka upevnění B (mm)
600 2300 2300 2070 1840 1610 1500 1380 1200
750 1840 1730 1610 1380 1270 1200 1040 920
900 1610 1380 1380 1200 1040 920 800 800
1200 1270 1200 1040 920 800 800 690 580

Konstrukční kritéria pro podhledy

Tyto rozměry byly stanoveny pro maximální průhyb desky 20 mm při plošném zatížení 50 N/m2 (pro uzavřené budovy, kde jsou hodnoty zatížení i sání větru velmi nízké).

Příklad: Desku tloušťky 4 mm lze montovat do podhledových konstrukcí při šíři 600 mm do rozměru 2500 mm, a při šíři 1050 do rozměru 1500 mm.

Šířka desek B (mm) 500 600 700 800 870 1050 1200 1500 1800 2100
Tloušťka desek (mm) Maximální vzdálenost mezi dvěma podpěrami (L)
4 3000 2500 2000 1800 1700 1500 1200 1000 700 600
6 4000 3300 2800 2500 2200 2000 1600 1300 1000 700
8 5000 4000 3500 3000 2800 2500 2000 1500 1100 1000
10 > 6000 > 6000 5500 5000 5000 4000 2500 1600 1400 1200
16 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 6000 5000 4000 3000 2000

Stanovení hodnoty zatížení sněhem a větrem

Plošné zatížení způsobené sněhem

Region 1 2 3
Průměrné plošné zatížení (N/m2) 350 450 550
Extrémní plošné zatížení (N/m2) 600 750 900

Podle podmínek se tyto hodnoty mohou zvýšit. Berte prosím v úvahu sněhové a větrné podmínky ve vaší lokalitě.

Plošné zatížení způsobené větrem

Region 1 2 3
Normální tlak (N/m2) 500 700 900
Extrémní tlak (N/m2) 875 1220 1570

Podle podmínek se tyto hodnoty mohou zvýšit. Berte prosím v úvahu sněhové a větrné podmínky ve vaší lokalitě.